Fiziniams asmenims

teikiame šias paslaugas:

darbo teisė, antidiskriminacinė teisė, moterų teisės, neįgaliųjų teisės, žmogaus teisės, vartotojų teisių apsauga, civilinė teisė, šeimos teisė, medicinos teisė, sutarčių teisė, teisinis veiksnumas, strateginis bylinėjimasis žmogaus teisių srityje, žalos atlyginimas, fizinio asmens bankrotas, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, vykdymo, nutraukimo, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais, atstovaujame šalių derybose bei visų instancijų teismuose Lietuvos teismuose bei Europos žmogaus teisių teisme bei Jungtinių Tautų komitetuose, kt.