Mus rekomenduoja

 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – 2003 m. įkurta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves. ŽTSI analizuoja žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, veda strategines bylas ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, programų bei praktikos tobulinimo. Prioritetinės veiklos sritys:

 

  •          Įtariamųjų teisės baudžiamajame procese
  •          Nukentėjusiųjų teisės baudžiamajame procese
  •          Lygių galimybių užtikrinimas ir nediskriminavimo teisė
  •          Vaiko teisės
  •          Saviraiškos laisvė ir teisė į informaciją
  •          Skaitmeninės teisės ir duomenų apsauga

 

http://www.hrmi.lt/apie-mus/

—–

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioretizuojant psichikos sveikatą politiniame lygmenyje. Pagrindinės organizacijos veiklos apima dalyvavimą politikos formavime ir advokaciją, visuomenės švietimą, „sarginio šuns“ funkcijas, mokymų organizavimą, tyrimus, gerosios patirties perėmimą, diegimą ir sklaidą, vystomąjį bendradarbiavimą ir kitą. Daugiau informacijos – www.perspektyvos.org

—-

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) tai nuo 2001 m. veikiantis didžiausias Lietuvos neįgaliųjų organizacijas vienijantis tinklas. Mūsų tikslas – atstovauti visų neįgaliųjų teises ir interesus politiniame lygmenyje, stebėti valdžios institucijų veiksmus ir priimamus sprendimus neįgaliųjų atžvilgiu, siekti palankių neįgaliesiems socialinės politikos permainų bei dalyvauti visuose procesuose, susijusiuose su neįgaliųjų klausimų sprendimu. 2015 m. Lietuvos neįgaliųjų forumui įteiktas Europos piliečio apdovanojimas. Daugiau informacijos http://www.lnf.lt/

LNF logotipas