Komanda

Dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė

advokatė, bendrijos steigėja ir seniūnė

Advokatė dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto absolventė. 1998 metais įgijo teisininko kvalifikaciją, dirbo teisininke, advokato padėjėja. Nuo 2002 m. - advokatė, Advokatės D. Gumbrevičiūtės kontoros steigėja. Nuo 2003 m. Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros lektorė, magistrinių darbų gynimo komisijų narė. 2015 m.  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto magistrinių darbų gynimo komisijos pirmininkė. Veda mokymus advokatams, valstybės tarnautojams, darbdaviams, darbuotojų atstovams, nevyriausybinių organizacijų nariams. 2011 m. apgynė disertaciją „Lygiateisiškumo principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje“, suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro vardas. Dėstomi dalykai: Teisės pagrindai, Darbo teisė, Nediskriminavimo užtikrinimas, Nauji neįgaliųjų teisių standartai, Moterų teisių apsauga, Strateginis bylinėjimasis ir kt. Rengia mokslines publikacijas nediskriminavimo tema, atlieka mokslinius tyrimus. 2014 m. Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose skirtas Metų žmogaus teisių advokato (už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą) apdovanojimas (2013), 2014 m. kandidatė į Lygių galimybių kontrolierės pareigas. 2015 m. įsteigė Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinę bendriją „Invoco“. Nuo 2015 m. Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų bei Žmogaus teisių laboratorijų narė.

kalbos: anglų, rusų, prancūzų.

Kontaktai:  tel. +370 5 212 2696, mob. tel. +370 673 04549

el. p. diana.gumbreviciute@teisinepagalba.com

 

Evelina Liaubaitė

teisininkė (nuo 2015)

Vientisųjų teisės studijų Vilniaus Universitete baigiamojo kurso studentė, šiuo metu siekia teisės magistro laipsnio Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės srityje. Atlikusi profesinę praktiką D. Gumbrevičiūtės advokatų kontoroje tęsia teisininkės darbą profesinėje bendrijoje „Invoco“.

Specializacija: Europos Sąjungos teisė, verslo teisė, skolų prevencija ir administravimas, šeimos teisė, darbo teisė, žmogaus teisių apsauga.

kalbos: anglų.

el.p. evelina.liaubaite@teisinepagalba.com

tel. +370 5 212 2696.

 

Monika Šliupienė

teisininkė

Vientisųjų teisės studijų Vilniaus Universitete absolventė.

Specializacija: verslo teisė.

el.p.: monika.sliupiene@teisinepagalba.com

tel. +370 5 212 2696.