„Achema“ žuvusio vaikino tėvams turės sumokėti 140 tūkst. Lt

achema-514c01deb314b

Darbe žuvusio 21 metų darbininko tėvams Jonavos bendrovė „Achema“ privalės išmokėti 140 tūkst. litų neturtinės žalos atlyginimą. Taip trečiadienį nusprendė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), panaikinęs žemesnių instancijų teismų sprendimus, kuriais buvo atsisakyta priteisti kompensaciją.

„Šis teismo sprendimas – didelis laimėjimas, nes iki šiol nebuvo atsižvelgta į tėvų poziciją“, – pabrėžė žuvusio vaikino artimiausius žmones gynusi advokatė Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė.

Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad dar 2003-iųjų spalio 15-ąją „Achemos“ kalcio amonio salietros gamybos cecho sandėlio darbininkas–mašinistas Laurynas Galkevičius, dirbdamas gatavos produkcijos atkrovimo mazge, užlipo ant sukietėjusio ir trąšų judėjimą sustabdžiusio gumulo ir kojomis pabandė jį išjudinti. Netrukus trąšos staiga suiro, granulės subyrėjo, o darbininkas, nespėjęs pasitraukti į šoną, su jomis nučiuožė į kelių metrų gylio bunkerį.

Iš jo vaikinas buvo ištrauktas maždaug po 40 min., medicinos darbuotojai bandė suteikti pagalbą jam, tačiau netrukus buvo konstatuota jo mirtis.

Atlikusi tyrimą Jonavos rajono apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes buvo padaryta išvada, jog darbininkas esą savavališkai, pažeisdamas darbų saugos instrukcijų reikalavimus bei nesilaikydamas elementarių saugaus darbo ir savisaugos taisyklių, negavęs atitinkamo nurodymo ir atskiro leidimo atlikti kokius nors darbus gatavos produkcijos bunkerio viduje, aktyviais veiksmais sudarė pavojingą savo sveikatai ir gyvybei situaciją. Dėl to ir įvyko nelaimingas atsitikimas.

Kauno apygardos ir Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, „Achema“ įrodė, jog nelaimingas atsitikimas darbe įvyko ne dėl bendrovės veiksmų ir kaltės.

Tačiau LAT su šių teismų sprendimais nesutiko. Teisėjų kolegija konstatavo, kad darbdavys yra atsakingas už darbuotojams saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymą, jo pareiga taip organizuoti darbo procesą, kad gamyboje būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe.

Pasak teismo, žuvęs darbininkas pagal įmonės generalinio direktoriaus patvirtintus „Darbų saugos organizavimo bendrovėje nuostatus“ turėjo būti instruktuojamas darbo vietoje kas šešis mėnesius. Nelaimingo atsitikimo darbe metu šis terminas buvo praėjęs.

„Darbų saugos instrukcijos, pagal kurią L. Galkevičius buvo instruktuotas, nebuvo aptartas saugus bunkerių aptarnavimas, esant jame „susigulėjusiam“ produktui“, – pažymėjo teismas. Be to, pasak teisėjų, nustatyta, kad „Achema“ tinkamai neįvykdė pareigos kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos darbe reikalavimų, nesudarė saugių darbo sąlygų.

LAT pabrėžė, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl „Achemos“ kaltės, nesudarius saugių darbo sąlygų ir tinkamai neapmokius žuvusiojo.

„Atsakovo AB „Achema“, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio gamyklų Baltijos šalyse, materialinė padėtis yra labai gera“, – atsižvelgdamas į bylos aplinkybes teismas žuvusiojo tėvams priteisė po 70 tūkst. litų.

LAT sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.